Uslovi korišćenja Dijaspora.online

Korišćenjem ovog oglasnog portala pristajete na uslove i pravila korišćenja ovde navedene. Dijaspora.online zadržava pravo izmene ovih opštih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da oni stupaju na snagu danom njihove objave. O promenama uslova korišćenja možete se obavestiti isključivo na ovoj stranici.


Vlasništvo nad sadržajem oglasa

Vlasništvo nad sadržajem i drugim materijalom poput fotografija koje korisnici postavljaju imaju isključivo isti ti korisnici koji su ih i objavili. Iz toga proističe da su isti, kao vlasnici sadržaja, isključivo sami ogovorni za sadržaj i snose punu odgovornost za isti.

Takođe, korisnici portala u ulozi posetioca, zainteresovane strane za sadržaj oglasa prihvataju da tačnost, sadržina, celovitost, zakonitost, pouzdanost prikazanih oglasa snosi osoba koja je postavila oglas. Iz toga proističe da bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli na portalu Dijaspora.online, sam portal ne može biti odgovoran vama za direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili bilo kakvu vrstu štete.

Dijaspora.online zadržava pravo da ukloni oglas koji se kosi sa navedenim uslovima korišćenja i zakonom, takođe i da preduzme druge korake kako bi onemogućila korisnike koji krše pravila.


Forma i sadržaj oglasa

Dozvoljeno je oglašavati se u duhu namene ovog portala, a to su isključivo mali oglasi. Zabranjeno je:

 • Postavljanje oglasa pod tuđim imenom
 • Postavljanje oglasa sa informacijama drugih lica: ime, prezime, slike, email, broj telefona, adresa, web adresa na društvenim mrežama ili bilo koji druga forma koja ima ovu namenu
 • Učestalo ponavljanje oglasa istog sadržaja
 • Postavljanje oglasa u kojem komentarišete neki drugi oglas. Ispod svakog oglasa postoji funkcionalnost komentarisanja oglasa, kao i opcija da prijavite grešku u oglasu i to je pravi način da nam skrenete pažnju ako neki oglas krši pravila
 • Postavljanje oglasa vulgarnog, uvredljivog ili drugog neprimerenog sadržaja


Zabranjeno je oglašavanje:

 • Medicinskih ili alternativnih medicinskih procedura i metoda koje krše zakon, opojnih droga i njihova upotreba. Farmaceutskih i medicinskih proizvoda/usluga koji zahtevaju dozvolu za prodaju ili reklamiranje.
 • Vatrenog oružja, hladnog oružja, municije ili bilo kog drugog zakonom zabranjenog oružja, opasnim sredstvima koja podležu posebnim pravilima od strane zakona
 • Prostitucije, pornografije i kockarskih aktivnosti
 • Duvana i duvanskih proizvoda
 • Podataka o drugim licima, zlonamernog softvera, piratskih kopija proizvoda, piramidalnih šema ili sličnih nelegalnih poslovnih aktivnosti u drugom obliku
 • Proizvoda/usluga/informacija za koje niste dobili sve potrebne dozvole ili odobrenja, a zahtevaju ih
 • Neistinitih i lažnih proizvoda/usluga/informacija sa ciljem da dovedete nekog u zabludu i na taj način pribavite korist po bilo kom osnovu ili oštetite neko treće lice
 • Proizvoda/usluga/informacija koji krše zakone o autorskom pravu, zaštitnom znaku, patentima, poslovnim tajnama i slično
 • Proizvoda/usluga/informacija koje krše bilo koji lokalni, državni ili međunarodni zakon.

Zaštita i upotreba podataka

Zaštita vaših ličnih podataka veoma nam je važna. Dijaspora oglasi preduzima potrebne radnje kako bi se osigurala zaštita vaših podataka koje vi unostite prilikom oglašavanja. Ukoliko postavite oglas na portal Dijaspora.online, saglasni ste s tim da informacije iz oglasa koje ste uneli budu dostupne svim posetiocima portala, kao i organima vlasti ukoliko se ukaže potreba. Vaši podaci neće biti korišćeni u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim uslovima korišćenja.


Kršenje uslova korišćenja

Kršenje uslova korišćenja možete da prijavite putem naše kontakt strane.